Znajdujesz się w: » Gmina Rawicz »
  Gmina Rawicz
Statut Gminy
Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Rawicz
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Rawicz
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz
  Samorząd
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz Gminy
Skarbnik
  Rada Miejska
Aktualności Rady Miejskiej
Przewodniczący i Vice
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe
Regulaminy
Kontakt
Sołectwa Gminy Rawicz
Rady Osiedlowe
Archiwum
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011
Wybory samorządowe 2014
  UMG Rawicz
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Burmistrza
Wykaz prawa miejscowego
Budżet Gminy Rawicz
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdania
Umorzenia, odroczenia spłat
Opinie RIO
Dostęp do informacji o środowisku
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Interpretacje podatkowe
Ewidencja Podmiotów Gospodarczych
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
Ogłoszenia urzędowe
  Regulaminy
Regulamin utrzymania czystości
Harmonogram świadczenia usług
  Ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi - ZUK
Przetargi - ZWiK
Obwieszczenia
Oferty pracy
Oferty pracy w Samorządzie
  Biuro obsługi Klienta
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Gospodarka gruntami i rolnictwo
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Edukacja i sprawy społeczne
Dotacje na prace przy zabytkach
Zajęcie pasa drogowego
Przetargi
Dowody osobiste
Stypendia sportowe
Komunikacja publiczna
Sprawy meldunkowe
Sprawy wojskowe
Sprawy kadrowe
Zawiadomienia o imprezach masowych i zbiórkach publicznych
Poświadczenia
Urząd Stanu Cywilnego
Rezerwacja zastrzeżonego miejsca postojowego
  Informacje
Redakcja Biuletynu
Udostępnianie informacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Statystyki
Instrukcja obsługi BIP
Urząd Miejski Gminy Rawicz

63-900 Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
NIP 699-001-01-17
REGON 000526950
Nr rachunku bankowego: 66 1560 0013 2885 7118 4000 0002
tel. (065) 546 54 00
fax (065) 546 41 67
e-mail:
umg@rawicz.pl
serwis internetowy: www.rawicz.pl
 
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umgrawicz/skrytka
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Gminy Rawicz

Grzegorz Kubik

tel. (+48 65) 546 54 00 e-mail: g.kubik@rawicz.pl


Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz

Paweł Szybaj

tel. (+48 65) 546 54 00 e-mail: p.szybaj@rawicz.pl
Skarbnik Gminy Rawicz

Arleta Przydrożna

tel. (+48 65) 546 54 12 e-mail: a.przydrozna@rawicz.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Urząd Miejski Gminy Rawicz czynny jest:
w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest:
w poniedziałek od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku 7.30 do 15.00
-- wstecz --
Liczba wyświetleń:193951
  Archiwum
  Jednostki budżetowe
Urząd Miejski Gminy Rawicz
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
M- G Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu
Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Organizacje pozarządowe
Konkursy
Aktualności NGO
Program współpracy
Inicjatywa lokalna
  Zakłady budżetowe
Zakład Usług Komunalnych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Instytucje kultury
Dom Kultury
Muzeum Ziemi Rawickiej
Rawicka Biblioteka Publiczna
  Zakłady opieki zdrowotnej
SP ZOZ Centrum Rehab. Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
  inne
Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Design Transition Technologies Powered by neTTstar